Публічний договір (оферта) купівлі-продажу мобільного касового терміналу

1. Загальні положення

1.1. Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом розміщення наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу мобільного касового терміналу (далі — Оферта), а також інформації, що міститься на веб-сторінці www.smartone.com.ua. (далі — «Сайт», «Веб-сайт», «Сторінка»), товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВАН ФІНТЕХ», код ЄДРПОУ 43863346 (далі — Продавець), робить пропозицію, адресовану будь-якій юридичній або фізичній особі — укласти публічний договір купівлі-продажу мобільних касових терміналів (далі — Товар) в модифікаціях, розміщених на сайті на умовах зазначеної Оферти.

1.2. Дана Оферта визначає правила використання матеріалів і сервісів Сайту усіма особами, які відвідують Сайт за допомогою мережі Інтернет. Умови Оферти визначені в положеннях, зазначених на Сайті, містять інформацію про Товар, терміни і місце поставки, вартість Товару, а також інші умови, що є важливими для укладення договорів.

1.3. Особа, що відвідала Сайт і замовила Товар на Сайті в установленому цією Офертою порядку (далі — Покупець), повністю і безумовно погоджується з умовами Оферти. Прийняття умов Оферти (акцепт) Покупцем означає укладення між Продавцем і Покупцем (далі при спільному згадуванні — Сторони, а окремо — Сторона) публічного договору купівлі-продажу мобільних касових терміналів (далі — Договір).

1.4. Дана Оферта містить всі істотні умови Договору. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди в повному обсязі з усіма умовами Оферти. Після ознайомлення з умовами Оферти та їх прийняття Покупцем, всі істотні умови Договору вважаються узгодженими Сторонами. Покупець надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини з Продавцем.

1.5. Покупець надає Продавцю повну та безумовну згоду на укладення Договору. Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту Оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України та прирівнюється до письмово укладеного Договору. Письмовий текст Договору може бути наданий за запитом Покупця.

1.6. Договір має юридичну силу та є публічним Договором, згідно положень ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України. Цей Договір також вважається Договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої Сторони до запропонованого Договору в цілому. Покупець не може запропонувати свої умови Договору.

1.7. Договір між Сторонами вступає в силу з моменту отримання Продавцем замовлення на Сторінці, або з моменту надходження усного замовлення оператору Продавця, та після підтвердження Продавцем прийняття замовлення до виконання.

1.8. Продавець і Покупець можуть відступати від умов Договору виключно у випадках і в порядку, прямо передбачених законодавством України і цим Договором.

1.9. З моменту укладення Договору Покупець не може посилатися на те, що йому не були зрозумілі умови Оферти.

1.10. Оферта може бути відкликана Продавцем шляхом внесення відповідних змін на Сайті або усним повідомленням Покупцю — до, або в момент прийняття замовлення.

1.11. Продавець в будь-який момент може самостійно змінювати умови Оферти на Сайті. При цьому змінені умови Оферти вступають в силу з моменту розміщення інформації про них на Сайті і діють до їх видалення з Сайту.

1.12. Зміна окремих умов Оферти є зміною Оферти в цілому. Покупець, який не прийняв Оферту до її зміни Продавцем, не може вимагати укладення з ним договору на умовах, що передують умовам чинної Оферти.

1.13. Продавець може відмовитися від укладення Договору з Покупцем, якщо Покупець тимчасово або на постійній основі втратив можливість самостійно укладати і виконувати Договір. Про відмовлення Покупцю повідомляється шляхом відмови підтвердження його замовлення на Сайті або усно оператором (консультантом) Продавця.

1.14. Сайт може тимчасово призупинити роботу в зв’язку з проведенням профілактичних або технічних робіт.

1.15. У цьому Договорі, якщо прямо не передбачено інше, вказані визначення слід тлумачити наступним чином:

1.16.1. «Товар»– мобільний касовий термінал «SmartOne», який є інноваційною електронно-обчислювальною машиною зі спеціальними пристроями та програмним забезпеченням, включаючи програмний реєстратор розрахункових операцій, що надає можливість здійснювати касові операції, сканувати штрих-коди і QR-коди, виконувати функції банківського POS-терміналу, формувати фіскальні документи, передавати їх в режимі онлайн на фіскальний сервер, друкувати фіскальні документи на паперових носіях або створювати електронні чеки, формувати каталоги товарів і послуг, отримувати звіти та аналітичні дані.

1.16.2. «Замовлення»– оформлена Покупцем електронна форма замовлення на придбання окремих позицій з асортиментного переліку Товарів, або оформлене в усному режимі через оператора (консультанта) Продавця замовлення на придбання окремих позицій з асортиментного переліку Товарів, яке містить інформацію про Покупця (персональні дані, які дають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, інші примітки), обраний Товар, загальну вартість Замовлення.

1.16.3. «Оператор (консультант)» – представник Продавця, який приймає Замовлення і розраховує остаточну вартість Замовлення.

1.16.4. «Центр сервісного обслуговування», «ЦСО» – Продавец или аккредитованные им субъекты хозяйствования, привлекаемые Продавцом для обеспечения сервисного обслуживания Товара.

1.16.5. «Доставка»– безпосередня передача Товару від Продавця Покупцю у місці доставки Товару представниками Продавця, або незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремої угоди, або відправка Товару поштовим сервісом.

1.16.6. «Місце видачі Товару» – приміщення Продавця, в якому здійснюється видача Товару Покупцеві на умовах самовивозу.

1.16.7. «Місце доставки Товару» – будь-яка точка, що знаходиться в межах населеного пункту або за його межами, відмінна від приміщення Продавця, яка була узгоджена Сторонами для доставки Товару Покупцю, і в яку Продавець зобов’язується доставити Товар.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві Товари, перелік яких зазначений в підтвердженому Продавцем замовленні Покупця, а Покупець зобов’язується їх оплатити і прийняти в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

2.2. Під час оформлення замовлення Покупець на свій розсуд здійснює вибір Товарів, які він бажає отримати, визначає їх кількість. Продавець не впливає на вибір Покупця.

2.3. Цей Договір поширюється на всі Товари, інформація про які розміщена на Сайті на момент здійснення замовлення Покупцем.

3. Порядок оформлення і виконання замовлення

3.1. Всі Замовлення оформляються шляхом подачі через Веб-сторінку www.smartone.com.ua. електронної заявки, або заявки в усному режимі через Оператора (консультанта) Продавця. Для отримання можливості здійснювати замовлення Покупець зобов’язаний провести реєстрацію особистого кабінету (акаунту) на зазначеній Веб-сторінці.

3.2. Здійснюючи Замовлення незалежно від способу оформлення (в усній формі, по телефону або в електронній формі на Сайті), Покупець підтверджує наступне:

 • Покупець ознайомлений з умовами цієї пропозиції (Оферти) укладення Договору і акцептує їх в повній мірі і беззастережно;
 • Покупець ознайомлений і згоден з асортиментом і вартістю Товару, умовами його оплати та доставки, іншими умовами купівлі-продажу Товарів, зазначених на Сайті;
 • Всі надані Покупцем при оформленні замовлення дані (перелік Товарів, свої персональні дані, адреса доставки, номер телефону та інше) є актуальними і повними;
 • Покупець надав всі необхідні деталі Замовлення щодо асортименту, кількості Товарів та інші деталі, які мав намір надати при оформленні Замовлення.

3.3. Продавець має право відмовити Покупцеві в оформленні та прийнятті Замовлення до виконання в разі, якщо до цього моменту Покупець оформив хоча б одне Замовлення у Продавця, яке безпідставно відмовився отримати. Під безпідставною відмовою отримати Замовлення розуміється:

 • неотримання Замовлення Покупцем у час, на який була узгоджена видача замовлених Товарів;
 • відсутність відповіді Покупця на будь-яку спробу встановити контакт з Покупцем з боку Продавця (телефонний дзвінок кур’єра, SMS-повідомлення тощо) з метою повідомлення про доставку Товару і готовності його передати Покупцю;
 • безпідставна відмова Покупця отримати Товар;
 • надання невірної інформації для доставки замовленого Товару.

При цьому ідентифікація Покупця здійснюється за номером телефону або адресою електронної пошти.

3.4. Покупець зобов’язаний оглянути доставлений Товар, перевірити його кількість, асортимент, комплектність, якість, та у разі виявлення невідповідності або недоліків негайно повідомити Продавця через особистий кабінет Покупця, поштою або особисто представнику Продавця, який доставив Товар Покупцеві. Крім того, Покупець у разі виявлення некомплектності Товару вказує це у супровідних документах. За відсутності такої вказівки Сторони визнають Товар доставленим в повній комплектації.

3.4. Право власності на Товар, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі йому Товару. Покупець беззастережно згоден і визнає, що достатнім і правомірним підтвердженням факту доставки Товару Продавцем є дані про отримання Покупцем Товару, які формуються програмним забезпеченням Продавця.

3.5. Покупець, для отримання від Продавця Товару, зобов’язаний оформити в банку обраний на Сайті Договір про відкриття поточного рахунку та еквайрингу.

3.6. Після отримання Продавцем від банку Покупця інформації про укладення з Покупцем Договору надання послуг еквайрингу, Продавець зобов’язується організувати доставку Товару протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання від банку Покупця зазначеної інформації.

3.7. У разі відмови банком Покупцеві в укладенні Договору про надання послуг еквайрингу (банком, обраним Покупцем на Сайті), Покупець має можливість оформити Договір про відкриття поточного рахунку та еквайрингу з іншим банком, зазначеним на Сайті, або повернути сплачену за Товар суму.

3.8. Товар поставляється з попередньо встановленим екземпляром програмного забезпечення, включаючи програмний реєстратор розрахункових операцій, правовласником якого є Продавець, при цьому Покупцеві надається невиключне право користуватись вказаним програмним забезпеченням.

3.9. Програмне забезпечення надається Покупцю відповідно до загальноприйнятого у міжнародній практиці принципу «як є» ( «as is»), тобто за проблеми, що виникають в процесі експлуатації програмного забезпечення (в тому числі проблеми невідповідності результатам використання, очікуванням Покупця і таке інше), Продавець відповідальності не несе.

3.10. Якість Товару, що поставляється, відповідає чинним в Україні стандартам і технічним умовам виробника. Вимоги до безпеки Товару відповідають чинним в Україні технічним регламентам. Товар відповідає чинним на території України вимогам, що пред’являються до зазначеного Товару.

3.11. Гарантійний термін і гарантійні умови на Товар, порядок його сервісного обслуговування зазначені на Сайті і можуть здійснюватися виключно уповноваженими ЦСО, перелік яких зазначений на Сайті.

3.12. Відправлення та повернення Товару при здійсненні гарантійного ремонту, заміни Товару або його частин та/або сервісного обслуговування, здійснюється за рахунок коштів Покупця.

4. Вартість і порядок оплати Замовлення

4.1. Вартість Товарів встановлена в національній валюті України і зазначена в прайс-листі, опублікованому на Сайті Продавця. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

4.2. Загальна вартість Замовлення складається з актуальної на момент оформлення замовлення вартості всіх Товарів, вказаних в підтвердженому замовленні Покупця, а також з вартості кур’єрської або поштової доставки, коли вона проводиться.

4.3. Оплата Замовлення здійснюється Покупцем в порядку, вибраному ним із запропонованих способів оплати при оформленні Замовлення.

4.4. Оплата Товару здійснюється Покупцем на умовах 100% передоплати безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.5. Продавець має право зупинити виконання Замовлення, та/або скасувати Замовлення в односторонньому порядку в разі невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язків по оплаті відповідного Замовлення до моменту доставки товару кур’єром за адресою доставки, вказаною Покупцем (в разі вибору кур’єрської служби як способу доставки), до моменту пред’явлення Покупцем вимоги про надання Товару в місці видачі Замовлень (в разі вибору самовивозу з місця видачі Замовлення). При цьому Продавець не несе відповідальності за зазначені рішення (дії).

4.6. Вартість і асортимент Товарів на сайті можуть бути змінені Продавцем на власний розсуд в будь-який час без повідомлення про це Покупця. При цьому вартість Товарів, зазначена на Сайті на момент оформлення конкретного замовлення, є актуальною і дійсної для оформлення даного Замовлення.

4.7. Остаточною вартістю Замовлення є вартість, сформована програмними засобами Продавця при оформленні електронної заявки та підтверджена Оператором (консультантом) або зазначена Оператором (консультантом) під час оформлення Замовлення в усному режимі.

4.8. У разі встановлення особливих умов щодо асортименту, вартості Товарів, інших умов Замовлення в зв’язку з проведенням акцій, такі дії не будуть вважатися порушенням вимог п. 2 ст. 633 Цивільного кодексу України про встановлення однакових умов для всіх споживачів.

4.9. На період проведення акційних продажів Товарів Покупець має можливість придбати Товар на наступних умовах:

4.9.1. Оформити Замовлення на обраний Товар і зафіксувати ціну на нього, яка існувала на момент Замовлення;

4.9.2. Здійснити оплату 1000 гривень за одиницю Товару та отримати в подарунок програмний реєстратор розрахункових операцій для встановлення на електронний пристрій Покупця (смартфон, планшет, ноутбук) до моменту поставки Товару, з безкоштовним налаштуванням Продавцем;

4.9.3. Отримати замовлений Товар, доплативши не пізніше моменту отримання Товару необхідну сумму, виходячи з зафіксованої ціни на Товар;

4.9.4. У разі відмови купувати Товар в рамках акційного продажу, Покупець має право продовжувати використовувати програмний реєстратор розрахункових операцій, встановлений на електронний пристрій Покупця, а сплачена сума за Товар резервується в рахунок оплати за подальше обслуговування такого програмного реєстратора розрахункових операцій.

4.9.5. Терміни проведення акційних продажів Товарів і терміни їхньої доставки Покупцеві в разі Замовлення вказуються в описах до Товарів, за якими проводяться акції продажу.

4.10. Інші пункти цього Договору на період проведення святкового акційного продажу Товарів застосовуються з урахуванням умов.

4.9. цієї угоди.

4.11. Продавець залишає за собою право додатково стягувати плату з Покупця за повторну відправку Товару, в разі якщо раніше доставка не була здійснена з вини Покупця, в тому числі при неправильно зазначеному місці доставки, імені одержувача або інших даних.

5. Права і обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язується:

 • продавати Товари, передбачені умовами цього Договору;
 • забезпечувати можливість для Покупця замовлення і оплати Товару;
 • надавати консультації з питань користування Сайтом і оформлення Замовлення;
 • своєчасно і в повному обсязі виконувати Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

 • відмовити у продажу та/або передачі замовлених Товарів, в зв’язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань відповідно до цього Договору;
 • вносити зміни в цей Договір в односторонньому порядку;
 • вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті, в односторонньому порядку і на свій розсуд;
 • залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;
 • змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцеві за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним при Замовленні телефоном.

5.3.Покупець зобов’язується:

 • до моменту оформлення Замовлення ознайомитися зі змістом цього Договору, умовами оплати та доставки, розміщеними на Сайті;
 • дотримуватися умов даного Договору;
 • прийняти Товар належної якості, відповідно до Замовлення;
 • оплатити Товар на умовах, встановлених цим Договором;
 • надати Продавцю достовірні дані при оформленні Замовлення;
 • своєчасно бути в місці доставки, узгодженому Сторонами при оформленні Замовлення;

здійснювати гарантійний ремонт та/або сервісне обслуговування Товару виключно через уповноважених ЦСО.

5.4. Покупець має право:

 • вимагати від Продавця продаж Товарів, згідно із Замовленням, оформленим відповідно до умов цього Договору;
 • перевіряти кількість і найменування замовлених Товарів при їхньому отриманні.

5.5. Зобов’язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцеві Товару.

6. Конфіденційність і захист інформації

6.1. Персональні дані та інша інформація, що надається Покупцем Продавцю, є конфіденційною. Продавець використовує інформацію про Покупця з метою виконання замовлень Покупця, якщо інші цілі не вказані в цьому Договорі, в порядку, встановленому цим Договором та Положенням про обробку і захист персональних даних, розміщеним на Сайті.

При укладанні договору еквайрингу з будь-яким банком Продавець має право розкривати банку, який надає Покупцеві послуги еквайрингу, інформацію про транзакції, що проходять з використанням Товару. Додаткова згода Покупця на вчинення зазначених дій не потрібна.

6.2. Продавець гарантує, що доступ до наданої Покупцем інформації мали тільки ті особи, які безпосередньо залучені до оформлення і виконання Замовлення Покупця, за винятком випадків і в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

6.3. Заповнюючи на Сайті електронну форму Замовлення, а також будь-які інші форми з даними на Сайті, Покупець дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних Продавцем з метою:

 • ідентифікації Покупця;
 • створення статистичних баз даних про замовлення Покупця і його уподобання;
 • приймання та обробки Замовлень Покупця;
 • фактичного виконання Замовлень Покупця;
 • прийому і повернення платежів Покупця;
 • надання Покупцеві інформації про Товари та Послуги, акції, розіграші, індивідуальні пропозиції;
 • вирішення спірних питань;

інших цілей, які Сторони вважатимуть доцільними, або будуть зобов’язані виконати згідно з нормами законодавства України.

6.4. Покупець дає Продавцю свою згоду на здійснення необхідних для виконання цього Договору дій з його персональними даними, в тому числі: згоду на розміщення персональних даних в бази даних Продавця (без додаткового повідомлення про це Покупця), зберігання даних (в тому числі постійне), їхнє накопичення, оновлення, зміну (при необхідності).

6.5. Продавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані третій стороні (окрім передачі даних третім особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, або виконавцю замовлення, а також при обов’язковому запиті компетентного органу влади).

6.6. Продавець з метою виконання цього Договору та інших пов’язаних з Покупцем договорів, має право використовувати отримані від Покупця персональні дані для листування з ним (відправка і отримання листів, електронних повідомлень, SMS-повідомлень), здійснення телефонних дзвінків, а також для дзвінків за допомогою аудіо- та відео-додатків, для визначення місця розташування Покупця, для прямої комунікації з Покупцем через представників Продавця.

6.7. Покупець дає Продавцю свою згоду на запис і зберігання листування, телефонних дзвінків і спілкування за допомогою аудіо- та відео-додатків між ним і Продавцем. Продавець зберігає і використовує отримані записи для аналізу і поліпшення власних процедур обслуговування покупців, створення статистичних баз і вирішення спірних питань. Надання таких записів третім особам можливе виключно в цілях, випадках і в порядку, передбаченому законодавством України, а також цим Договором. Продавець має право не зберігати зазначену вище інформацію (записи), а Покупець не має права вимагати надати йому таку інформацію або посилатися на її відсутність як на причину будь-яких своїх дій або бездіяльності.

6.8. Продавець може передавати інформацію, зазначену в п. 6.1. цього Договору третім особам, які залучаються Продавцем до виконання цього Договору.

6.9. Покупець погоджується на використання Продавцем технології Cookie. Продавець не несе відповідальності за некоректну роботу Сайту і пов’язаних з ним додатків в разі відмови Покупця від використання технології Cookie.

6.10. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем, в тому числі інформації, наданої при реєстрації на Сайті, оформленні Замовлення, розміщенні записів і повідомлень користувача на Сайті (відгуки, рекламації, інші повідомлення).

6.11. Покупець усвідомлює, що невірна та/або некоректно вказана ним інформація може стати причиною неналежного виконання Продавцем умов цього Договору та інших договорів, укладених між Продавцем і Покупцем, відповідальність за це в даному випадку покладається на Покупця.

6.12. Покупець зі свого боку зобов’язується зберігати конфіденційність всієї інформації, отриманої ним від Продавця в процесі виконання цього Договору та інших договорів, укладених між Продавцем і Покупцем.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Продавець несе відповідальність за інформацію про Товари, розміщені на Сайті.

7.2. За розміщену на Сайті інформацію Покупця (відгуки, думки, огляди, рекламації) відповідальність несе Покупець.

7.3. Продавець має право видаляти з Сайту без пояснення причин всю інформацію від будь-якої особи, якщо вважає, що така інформація не підлягає розміщенню на Сайті, крім випадків, коли така інформація повинна розташовуватися на Сайті згідно нормам чинного законодавства України.

7.4. Продавець не несе відповідальності за граматичні та синтаксичні помилки, помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на Сайті. Продавець докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність наданої на Сайті інформації.

7.5. Вся інформація та матеріали надаються на умовах “як є”, без будь-яких гарантій, як явних, так і тих, що маються на увазі, крім тих, що вказані на Сайті або передбачені нормами чинного законодавства України та угодою Сторін.

7.6. Продавець не несе відповідальності за можливі протиправні дії Покупця у відношенні третіх осіб, або третіх осіб у відношенні Покупця, якщо такі дії якимось чином стосуються, або в них мається на увазі Сайт, Товари і Продавець.

7.7. Продавець не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання.

7.8. Порядок задоволення претензій Покупця в зв’язку з виявленою невідповідністю Товару встановленим в Україні вимогам визначається гарантійними зобов’язаннями Продавця і чинним законодавством України. У всіх випадках сукупна відповідальність Продавця за Договором обмежується відшкодуванням Покупцеві прямого доведеного збитку, розмір якого в будь-якому випадку не може перевищувати суму, що дорівнює вартості оплаченого Товару, в зв’язку з яким Покупець заявив претензії.

7.9. Продавець не несе відповідальності за втрату Покупцем можливості доступу до свого облікового запису (втрату логіна, пароля, іншої інформації), а також за використання аккаунта Покупця третіми особами, в тому числі обмежено діє- та/або правоздатними.

7.10. Продавець залишає за собою право не приймати та/або видаляти розміщену на Сайті і за допомогою Сайту інформацію, приймати технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту Покупця, який своїми діями блокує та/або обмежує належну роботу Сайту або порушує вимоги цього Договору.

7.11. Продавець не несе відповідальності за:

 • затримки або порушення в процесі здійснення замовлення або іншої операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-яких неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах;
 • дії систем переказів, банків, платіжних систем і затримки, пов’язані з їхньою роботою;
 • належне функціонування Сайту, в разі, якщо Покупець не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню Покупця такими засобами;
 • неналежне використання Товару Покупцем.

7.12. Покупець несе відповідальність за правильність даних, внесених в електронну форму замовлення та/або повідомлених оператору (консультанту) при усному оформленні Замовлення.

8. Виняткові права

8.1. Всі об’єкти, доступні за допомогою сервісів на Сайті, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об’єкти (далі — Зміст сервісів), а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об’єктами прав інтелектуальної власності Продавця.

8.2. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів можливе тільки в рамках функціональних можливостей, пропонованих тим чи іншим сервісом. Ніякі елементи Змісту сервісів, а також будь-який контент, розміщений на сервісах, не може бути використаний без попереднього дозволу чи згоди Продавця. Під використанням маються на увазі в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у фреймі і так далі, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Продавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов’язань є наслідком дії обставин непереборної сили.

9.2. Під обставинами непереборної сили розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, які роблять об’єктивно неможливим виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, виникнення та існування яких знаходиться поза контролем Продавця.

9.3. До обставин непереборної сили відносяться в тому числі, але не виключно: війна, загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, бойові дії, акти тероризму, диверсії, масові заворушення, революція, державний переворот, пожежа, вибух, введення карантину, епідемія, тривалі перерви в роботі транспорту (регламентовані відповідними рішеннями та актами державних органів влади), ембарго, блокада, заборона (обмеження) експорту/імпорту, рішення органів влади, зміни національного законодавства, порушення в роботі технічних систем.

10. Порядок вирішення спорів

10.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв’язку з його виконанням, Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів.

10.2. У разі, якщо Покупець і Продавець не можуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно чинного законодавства України.

11. Інші умови

11.1. Продавець має право передавати свої права та обов’язки, що виходять з його відносин з Покупцем, третім особам.

11.2. По всім питанням, які не врегульовані умовами цього Договору, Покупець і Продавець керуються чинним законодавством України.

11.3. Всі положення цього Договору, які не зрозумілі Покупцеві в цілому або частково, підлягають обговоренню Сторонами за запитом Покупця, спрямованим на електронну пошту Продавця за адресою: www.smartone.com.ua.

11.4. У зазначених вище випадках звернення Покупця повинні бути виконані до моменту використання Сайту з метою замовлення Товарів.

11.5. Фактичне використання Сайту для замовлення Товарів при відсутності звернень Покупця означає відсутність у Покупця питань щодо положень цього Договору.

12. Термін дії Договору

12.1. Цей Договір вважається укладеним у момент оформлення Замовлення Покупцем і прийняття Замовлення Продавцем до виконання.

12.2. Договір діє до повного виконання сторонами всіх умов цього Договору.