Положення про обробку і захист персональних даних ТОВ «СМАРТ ВАН ФІНТЕХ»

Положення про обробку і захист персональних даних в ТОВ «СМАРТ ВАН ФІНТЕХ» (далі — Положення) визначає порядок обробки та захисту персональних даних фізичних осіб, отриманих при використанні (відвідуванні) ними веб-сайту www.smartone.com.ua.
1. Визначення термінів

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їхньою допомогою. До персональних даних у рамках цілей даного Положення відносяться: прізвище, ім’я, по-батькові, телефон, адреса електронної пошти, ідентифікаційний код (номер) особи, а також інші дані, визначені законодавством.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, включаючи: збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміни, відновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Продавець – ТОВ «СМАРТ ВАН ФІНТЕХ», код ЄДРПОУ 43863346, якому власником персональних даних або законом надається право отримувати і обробляти відповідні персональні дані, і яке є власником цих персональних даних.

Згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку та зберігання її персональних даних відповідно до сформульованої мети їхньої обробки.

Бланк заявки – електронний реєстраційний документ, розміщений на Сайті для заповнення суб’єктом персональних даних з метою придбання товарів у Продавця. При заповненні бланку заявки суб’єкт дає згоду на обробку (накопичення, реєстрацію, збір, зберігання, адаптування, зміну, відновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) Продавцем своїх персональних даних, згідно умов даного Положення та законодавства України.

Сайт – веб-сторінка www.smartone.com.ua., а також всі субдомени, які знаходяться під організаційним контролем Продавця.

2. Предмет регулювання

2.1. Дане Положення визначає порядок обробки (накопичення, реєстрації, збору, зберігання, адаптування, зміни, відновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення) персональних даних, отриманих Продавцем при використанні (відвідуванні) Сайту Суб’єктом персональних даних.

2.2. Для того щоб використовувати Сайт, Суб’єкт персональних даних зобов’язаний висловити свою згоду з умовами даного Положення шляхом проставлення позначки на електронній сторінці Сайту, де розміщене це Положення.

2.3. Заповнюючи Бланк заявки і відправляючи внесену у нього інформацію, Суб’єкт персональних даних добровільно надає Продавцю свої персональні дані, а також надає Продавцю згоду на їхню обробку відповідно до цього Положення та чинного законодавства України.

2.4. Згода Суб’єкта персональних даних на Обробку персональних даних надається з метою ідентифікації Суб’єкта персональних даних при відвідуванні та використанні їм Сайту, виконання заявки (заявок) Суб’єкта персональних даних на придбання товарів у Продавця, подальшого укладення та виконання зобов’язань за договором між Суб’єктом персональних даних (або особою, інтереси якої він представляє) і Продавцем; здійснення клієнтської підтримки, інформування про послуги, які можуть представляти інтерес для Суб’єкта персональних даних (або особи, інтереси якої він представляє), проведення опитувань і маркетингових досліджень.

2.5.Для реалізації цілей, передбачених п.2.4 даного Положення, Продавець має право здійснювати наступні дії з персональними даними: збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміну, використання, знеособлення, блокування, видалення і знищення, передачу третім особам. Дії відбуваються за згодою Суб’єкта персональних даних і дотриманням заходів, які забезпечують захист персональних даних від несанкціонованого доступу, а також передбачають додаткові дії, необхідні для реалізації вимог цього Положення, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

2.6. Для виконання вимог цього Положення Продавець також має право направляти листи, повідомлення та інформаційні матеріали на адресу електронної пошти Суб’єкта персональних даних, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний у Бланку телефонний номер.

2.7. Даючи згоду на обробку персональних даних в порядку, встановленому цим Положенням, Суб’єкт персональних даних цим підтверджує, що йому повідомлено про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права Суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”.

3. Отримання, обробка та використання персональних даних

3.1. Продавець використовує персональні дані, зібрані виключно за допомогою Сайту, або надані Суб’єктом персональних даних іншим способом, передбаченим у Положенні.

3.2. Продавець має право завантажувати на комп’ютер або інший електронний пристрій Суб’єкта персональних даних, який використовується для відвідування Сайту, файли Cookie (якщо Суб’єкт персональних даних не обмежив дану можливість в своєму веб-браузері), а також отримувати, зберігати, обробляти і використовувати інформацію, яка міститься в Cookie.

3.3. При використанні Сайту Суб’єктом персональних даних програмно-апаратний комплекс, на якому розміщений Сайт, автоматично зберігає, обробляє і використовує дані Суб’єкта персональних даних, які не належать до персональних даних, наприклад: ІР-адресу Суб’єкта персональних даних, дані про місцезнаходження Суб’єкта персональних даних, які можна визначити за допомогою його ІР-адреси, файли Cookie, а також статистичну інформацію про активність Суб’єкта персональних даних.

3.4. Продавець має право обробляти персональні дані протягом усього терміну, який необхідний для реалізації цілей, зазначених в п. 2.4. даного Положення, якщо інші терміни не передбачені чинним законодавством України.

4. Доступ до персональних даних

4.1. Продавець бере на себе зобов’язання забезпечити захист персональних даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати персональні дані третім особам з порушенням вимог цього Положення та чинного законодавства України.

4.2. Суб’єкт персональних даних має право змінити або видалити свої персональні дані, які знаходяться у Продавця, направивши на адресу електронної пошти Продавця, вказану на Сайті, відповідну вимогу. У разі подальшої необхідності користування Сайтом, Суб’єкт персональних даних зобов’язується повторно надати необхідні персональні дані Продавцю.

4.3. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб, необхідний для виконання зобов’язань між Суб’єктом персональних даних і Продавцем, визначається умовами згоди Суб’єкта персональних даних, наданої Продавцеві на обробку персональних даних. Якщо Суб’єктом персональних даних не визначено додаткових умов, вважається, що Суб’єкт персональних даних, висловлюючи згоду з умовами цього Положення, дає Продавцю право надавати третім особам доступ до персональних даних в порядку і випадках, встановлених законодавством і угодою сторін, за умови попереднього виконання третіми особами заходів щодо захисту персональних даних.

4.4. Продавець не несе відповідальності за поширення персональних даних, а також за інші збитки, завдані Суб’єкту персональних даних у разі халатного відношення до забезпечення захисту власних персональних даних.

5. Права Суб’єкта персональних даних

5.1. Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, Суб’єкт персональних даних має право:

  • знати про місцезнаходження персональних даних, їхнє призначення та найменування, місцезнаходження власника персональних даних; давати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, окрім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у власника персональних даних, а також отримувати зміст персональних даних, що зберігаються у власника персональних даних;
  • пред’являти вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • здійснювати інші права, встановлені чинним законодавством.

6. Цим Суб’єкт персональних даних підтверджує, що ознайомлений з Положенням, діє відповідно до своєї волі та у власних інтересах, дає свою згоду Продавцю на обробку персональних даних, наданих Продавцю.